Is een bliksembeveiliging voor de Helium Hotspot nodig?

Is een bliksembeveiliging voor de Helium Hotspot nodig?

Dit artikel is geschreven door a Heliumliefhebber die talloze uren besteedde aan het onderwerp "bescherming tegen bliksem" bij de Helium-Mijnbouw heeft gewerkt en is geschreven naar ons beste weten en overtuiging. Dit bericht is alleen bedoeld als een soort gids niet de verplichting om rekening te houden met alle wettelijke eisen en normen. voor een installatie die u daarom moet In elk geval raadpleeg een elektricien of een voldoende opgeleide bliksembeveiligingsspecialist en laat de geplande installatie controleren. Iedere aansprakelijkheid onzerzijds wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

1. Een "bliksemafleider" geleidt geen bliksem!

Zelfs als de meesten van jullie bekend zijn met de veelgebruikte term "bliksemafleider" of "bliksembeveiliging", zijn velen zich er niet van bewust dat deze benaming in principe verkeerd is, zelfs misleidend. Omdat de "bliksemafleider" geen bliksem ontlaadt! Mocht uw installatie zich in de onwaarschijnlijke situatie bevinden dat u wordt geraakt door een directe blikseminslag, dan is er niets dat uw systeem kan beschermen tegen deze ongelooflijke natuurkracht.

Aan de andere kant zou "afleider voor atmosferisch geïnduceerd, elektrostatisch potentiaalverschil" de meest geschikte term zijn, maar niemand kan het meteen onthouden. Dus voor de eenvoud houden we het voorlopig bij "bliksemafleider".

1.1 Functie en structuur van a Helium bliksemafleider

Sinds deze variant in Helium-gebied het meest voorkomende type “bescherming tegen bliksem” is en we dit model ook in onze winkel hebben, gaan we kort in op de functie en bijzonderheden van deze adapter.

bliksemafleiderbliksemafleider

       Gasontlading patrouille bliksemafleider

Als uw miner signalen ontvangt of verzendt, bewegen deze elektromagnetische signalen zich via de binnengeleider van de overspanningsbeveiliging zonder dat de aarding van het onderdeel een rol speelt. Als er door onze elektrisch geladen atmosfeer een onbedoeld hoge spanning ontstaat in onze antenne of de coaxkabel, wordt deze via de aangesloten aardingskabel afgevoerd. De waarde waarvan de spanning wordt afgeleid, wordt vooraf bepaald door het gasontladingspatroon.

Aangezien deze waarde verandert en in de loop van de tijd aan nauwkeurigheid verliest door slijtage en gasverlies, wordt voor de zekerheid aanbevolen om de gasontladingspatroon om de twee tot drie jaar te vervangen. 

2. Waarom moet zo'n bliksemafleider onder bepaalde voorwaarden worden geïnstalleerd?

Monteer jij de jouwe? Helium Antenne in een hoge ruimte, bijv. op het dak van een huis, balkon of op een zolder, kunnen zich door de natuurlijke spanning van 100 V/m in onze atmosfeer stromen vormen in de antenne en de coaxkabel, die uw mijnwerker permanent kunnen beschadigen schade. Hiervoor is echter niet altijd een onweer met bliksem nodig. Een dergelijke ongewenste stroom kan ook in uw systeem worden opgewekt door warme, droge zomerwinden.

Als u buitenshuis een bijzonder lange Ethernet-kabel gebruikt, kunnen deze ongewenste stromen ook daar optreden. Het gebruik van een speciale Ethernet-overspanningsbeveiliging is in zo'n geval bijna essentieel.

3. Zijn er uitzonderingen waarbij geen aparte bliksemafleider hoeft te worden geplaatst?

Ja, zulke uitzonderingen bestaan. Of het nu een extra component is in uw verbinding tussen: Helium Antenne en Helium Mijnwerker hangt ervan af of uw antenne intern geaard is of niet. Dit verschilt van fabrikant tot fabrikant en is van buitenaf niet zichtbaar.

Als je een handmultimeter kunt gebruiken, kun je met een simpele meting achterhalen of een antenne intern geaard is of niet.

Maakt niet uit of Helium Antenne heeft een N-Male (zoals op de foto te zien), of een N-Female connector, de punten die je moet aanraken met de meetpunten van de multimeter blijven hetzelfde. Met de ene tip raak je het contact in het midden van de connector aan en met de andere het buitenste gedeelte waar de schroefdraad van de connector zit.

Helium Antenne bliksemafleider

 Stel de multimeter in op “(diode) continuïteitsmeting”, zoals te zien is op de volgende afbeeldingen.

 

 

Als de waarde op uw display niet verandert en eruitziet als de eerste afbeelding, betekent dit dat uw antenne niet is intern geaard en moet een extra bliksemafleider worden geïnstalleerd. Als uw multimeter echter een duidelijk hoorbaar akoestisch signaal afgeeft wanneer u de meetpunten aanraakt en tegelijkertijd de weergave verandert, zoals te zien is op de tweede afbeelding, dan is deze antenne "intern geaard". 

Als opmerking moet hier worden vermeld dat als de antenne defect is, deze zich tijdens het testen precies tegengesteld zou kunnen gedragen als hierboven beschreven.

Zo zijn onze MMG-antennes niet intern geaard en moeten ze worden voorzien van een extra bliksemafleider. Overigens zijn de antennes van McGill en vele andere fabrikanten dat ook niet.

de Antennes van RAK Wireless en interline zijn intern geaard. Om echter geen bliksemafleider te hoeven installeren in de verbinding tussen de antenne en de miner moeten de volgende zaken in acht worden genomen:

  1. Het montagemateriaal voor de antenne moet van geleidend materiaal zijn gemaakt.
  2. De beugel waaraan de antenne wordt bevestigd, moet ook van geleidend materiaal zijn en verbonden zijn met een massapunt. 
bliksemafleider
Als de antenne is bevestigd aan een mast die in de grond is verankerd, zijn er geen verdere stappen nodig en is uw systeem al volledig geaard. Ook hier geldt weer als voorwaarde dat alle componenten van geleidend materiaal zijn gemaakt. Zo heb ik zelf ook mijn 8dBi interline paneel op een aluminium telescopische mast gemonteerd. De mast zelf is stevig vastgeschroefd aan een 60cm roestvrijstalen grondpin en kan gemakkelijk windsnelheden van 40 km/u weerstaan. 

4. Hoe krijg ik een massapunt naar de antenne?

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende manieren om een ​​geschikt aardingspunt voor de antenne te krijgen. Heeft u al een bestaand bliksemafleidersysteem op het dak van uw huis, dan kunt u de juiste componenten gebruiken om van daaruit af te takken naar uw antenne. Aan het einde moet er een potentiaalvereffeningsrail zijn die geschikt is voor gebruik buitenshuis. Hierop kunt u vervolgens de maximaal 1m lange en min. 4mm² dikke aardkabel van de coax bliksemafleider aansluiten en uw systeem laten aarden.

Heb je geen blootgestelde? bliksemafleider op het dak, die je kunt "tappen", dus het is mogelijk om met een grondpen je eigen aarding tot aan de antenne te leggen en te gebruiken.
Zoals eerder beschreven, moet het uiteinde ook worden uitgerust met een potentiaalvereffeningsbalk.

Omdat niet iedereen een duidelijk zichtbare aarddraad op de huismuur wil of kan aanbrengen, bestaat er ook de mogelijkheid om een ​​aftakking te maken vanaf de goot of regenpijp. Voorwaarde hiervoor is echter dat de gehele goot inclusief de regenpijp van geleidend metaal is en aan het einde in de grond wordt ingebed.

 

bliksemafleider

Een voorbeeld hiervan is het gebouw op de foto. Dit oude gebouw is rondom voorzien van een bliksemafleider. Aangezien de uiteinden van de overige regenpijpen zijn voorzien van een zwarte beschermlaag, zijn alle overige goten met een aftakking zoals in het begin genoemd met elkaar verbonden.
Op deze manier wordt de aarding vanuit één startpunt verdeeld over alle relevante componenten van de bliksemafleider. Je kunt zo'n aftakking relatief eenvoudig installeren en vervolgens als aardingspunt zo dicht mogelijk bij je antenne leggen. Bij intern geaarde antennes (RAK Wireless, Interline) sluit je dit knooppunt direct aan op de beugel waaraan de antenne wordt bevestigd.

5. Kan de coaxiale bliksemafleider op een andere plaats worden geïntegreerd?

Ja. De coaxiale bliksemafleider kan ook aan het andere uiteinde van de lijn direct voor de mijnwerker worden bevestigd. Indien het voor u makkelijker is om een ​​passende aarding in het interieur te voorzien, is deze variant ook mogelijk. In de meeste gevallen moet echter de N-Male van de coax-bliksemafleider worden omgezet naar een SMA/RP-SMA-connector met een geschikte adapter, die ook op de miner-aansluiting past.
Omdat elke adapter echter altijd een extra prestatieverlies betekent, moet deze variant alleen worden gekozen als installatie buitenshuis niet mogelijk is.

Status: 06.09.2022

Terug naar de blog