herroepingsrecht

Je hebt het recht om elk artikel uit ons assortiment binnen 14 dagen na ontvangst aan ons te retourneren. Retourneren/annuleren kan via onze Retourneert portal solliciteren naar.

 

verkorte versie

  • Retourzendingen moeten binnen zijn Retourneert portal zijn opgenomen
  • Geretourneerde artikelen dienen in nieuwstaat en in de originele verpakking te zijn.
  • Geverifieerde retourzendingen worden terugbetaald via de oorspronkelijke betaalmethode.
  • Houd er rekening mee dat u de retourkosten moet betalen.
  • Retouradres voor retouren is: VLH GmbH c/o Chimmtech GmbH, Gustav-Stresemann-Weg 5, 48155 Munster

 

lange versie

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ChimmTech GmbH, Sophienstraße 15a, 48145 Münster, Duitsland, support@mymininggear.com) op de hoogte stellen van uw beslissing door middel van een duidelijke verklaring (bijv. mail) om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

 

Gevolgen van de annulering

Als u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U beschikt over de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract

VLH GmbH c/o Chimmtech GmbH,

Gustav-Stresemann-Weg 5,

48155 Munster


terug te sturen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​in principe de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

 

Formulier voor de intrekking

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier gebruiken en naar ons opsturen.)

naar:

Chimm Tech GmbH

datum:


Ik herroep hierbij het contract dat ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen/het verlenen van de volgende dienst:


Ik heb de goederen besteld op:

Ik heb de goederen ontvangen op:

Klanten naam:

Adres van de klant:

Reden voor terugkeer:

Handtekening van de consument (alleen bij melding op papier)